Raketa 3M9M3E

Charakteristika
Raketa 3M9M3E protilietadlového raketového kompletu 2K12 KUB je určená na ničenie lietadiel, lietadlových striel, riadených striel s plochou dráhou letu a ostatných vzdušných cieľov na malých a stredných výškach (do výšky 14 000 m a vzdialenosti 23 000 m). Je schopná zasiahnuť ciele na odlete ak ich rýchlosť nepresahuje 300 m/s a vrtuľníky vo vise. 3M9M3E je protilietadlová radarom navádzaná dvojstupňová raketa s poloaktívnou samonavádzacou hlavicou 1SB4, so zdvojeným rádiovým približovacím zapaľovačom 3E27 bojovej hlavice 3N12. Bojová hlavica má celkovú hmotnosť 57 kg (trhavina 23 kg, plášť 34 kg). Plášť trieštivo-trhavej hlavice je predfragmentovaný a po explózii hlavice vytvára 3 000 črepín so zvýšeným rezným účinkom pohybujúcich sa rýchlosťou až 2 500 m/s. Riadenie rakety zabezpečujú 4 vredu umiestnené otočné krídla a vzadu umiestnené 4 pevné stabilizátory doplnené o pohyblivé plochy. Ovládanie riadiacich plôch zabezpečuje pneumatický systém po celu dobu letu zo vzduchovej fľaše. Pohon rakety zabezpečuje štartovací motor, 1,7 m dlhá oceľová rúra vyplnená 172 kg prachovými zrnami VIK-4. Doba horenia motoru je asi 5,5 s, počas ktorých raketa dosiahne rýchlosť približne 550 m/s. Následne dôjde k odhodeniu koncového prstenca s dýzou štartovacieho motoru, vymetenia samotného štartovacieho motoru z tela rakety, k pretrhnutiu plastových krytiek lapačov vzduchu a k spusteniu letového motora 9D16K, ktorý je v princípe náporový motor na tuhé palivo LK-6TM. Motor obsahuje 67 kg tuhého paliva, ktoré zabezpečí chod motora asi na 21 s. Raketa 3M9M3 bola do výzbroje sovietskej armády zavedená v roku 1976. Výrobu rakiet zabezpečoval Dolgoprudnecký strojárenský závod MAP. Rakety 3M9M3E v roku 2015 boli ešte vo výzbrojí Ozbrojených síl SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU