Svietnik vyrobený z delostreleckej sovietskej nábojnice

Charakteristika
Vojaci si vo voľných chvíľach na fronte krátili svoj čas rôznymi činnosťami. Niektorí sa venovali výrobe rôznych predmetov z dostupných militárií. Vyrábali si rôzne dekoratívne, či úžitkové predmety. Militárie sa využívali aj v povojnových rokoch na výrobu obdobných predmetov. Takéto predmety vyrobené z militárií, najmä umeleckého charakteru, sa zaraďujú do tzv. zákopového umenia. K takýmto predmetom môžeme zaradiť svietnik vyrobený z mosadznej delostreleckej nábojnice. Základňa svietnika je vyrobená z nábojnice 76,2 mm delostreleckého sovietskeho náboja, ktorá bola skrátená a následne opracovaná do dekoratívnych tvarov. Na povrch bola nanesená čierna farba, ktorá dekoratívne dopĺňala umelecké spracovanie nábojnice. V čiernom poli sú ornamenty, na ktorých autor svietnika ponechal pôvodnú patinu nábojnice. K základni sú pripevnené 2 ženské postavy, ktoré držia podstavu na upevnenie sviečky. Celý výjav medzi ženskými figúrami je doplnený 2 mosadznými pruhmi stočenými do tvaru kruhu. Umelecký predmet je krásnym príkladom zákopového umenia, resp. využitia militárii v povojnových rokoch.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU