Letecká bomba RBK-250

Charakteristika
Univerzálna letecká kazetová bomba RBK-250 je určená na ničenie živej sily, obrnenej a tankovej techniky, na ničenie málo zodolnených cieľov a k ničeniu cieľov zápalnými bombami. V kazetovej bombe (RBK) boli dopravované k cieľu trieštivé, protitankové a zápalné letecké bomby malých kalibrov. Vyrábali sa univerzálne, na použitie pre letecké bomby rôznych druhov a kalibrov, alebo špeciálne, len pre určitý druh a kaliber leteckej bomby. Kazetová bomba pozostáva z tenkostenného kovového tela a z vnútorného zariadenia pre upevnenie malých leteckých bômb. Letecké bomby malého kalibru sa vkladali do kazetovej bomby, plne pripravené k použitiu. Plnenie kazetových bômb bolo vykonávané v sklade bômb alebo na letisku. Bomby sa vkladali do kazety bočným plniacim otvorom. Letecké bomby kalibru 2,5 kg sa ukladali v dvoch radoch, hlavovou časťou smerom dopredu. Rady leteckých bômb sa oddeľovali prepážkou. Letecké bomby AO-10sč sa ukladali do jedného radu. K zaveseniu na lietadlo je kazetová bomba vybavená dvoma okami. Pred zavesením kazetovej bomby na lietadlo bolo potrebné demontovať z nej červeno označené súčiastky. Kazetové bomby mali dnové iniciačné puzdro pre časovací zapaľovač s priemerom 26 mm. Bomba sa otvárala vo vzduchu, po uplynutí časového limitu, nastaveného na zapaľovači. Bomby, uložené vnútri, potom samostatne vypadávali na cieľ. Trieštivé letecké bomby sa pred vložením do kazetovej bomby odisťovali zapaľovačom AM-A a protitankové zapaľovačom ADC. Univerzálna letecká kazetová bomba RBK-250 je určená pre letecké bomby AO-2,5sč, AO-10sč, ZAO-2,5t, PTAB-2,5, PTAB-2,5-1,5, AO-2,5-2, AO-10-6,5 a AZ-2. Bomba RBK-250-AGIT je upravená pre zhadzovanie agitačných letákov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU