R-mína - RIEGELMINE 43 – R. Mi. 43

Charakteristika
R-mína - RIEGELMINE 43 – R. Mi. 43 je protitanková tiahla mína, ktorá bola používaná nemeckými vojakmi v čase druhej svetovej vojny. Mína bola určená na ničenie obrnenej techniky a tankov.
WEHRMACHT po porážke pri Stalingrade riešil problém zníženia spotreby tanierových protitankových mín (TELLERMINE) a zároveň problém šetrenia času na ich ukladanie v teréne. V lete roku 1943 sa tieto dva problémy vyriešili ukončením vývoja tiahlej protitankovej míny RIEGELMINE 43, ktorá niesla označenie R. Mi. 43, a bola prijatá ako armádna mína (HEERES).
Nemeckí zbrojársky vývojári sa inšpirovali pri vývoji míny v zahraničných armádach a to sovietskou protitankovou mínou TM-39 a TMD-40, maďarskou „hranolovou“ mínou, ale najmä talianskymi tiahlymi mínami V-3 a B-2 (talianska protitanková mína B-2 sa stala vzorom pri vývoji nemeckej R. Mi.43).

Zavedenie RIEGELMINE 43 ušetrilo WEHRMACHTU čas na prepravu a uloženie mín. Pre zriadenie jedného kilometru mínového poľa pred zavedením RIEGELMINE 43 bolo potrebných 4000 ks protitankových mín, ktoré bolo nutné prepraviť cca päťtnástimi trojtonovými nákladnými autami. Na podmínovanie jedného kilometru RIEGELMINE 43 bolo potrebných len 1120 ks týchto mín, ktoré boli dopravené len tromi trojtonovými nákladnými autami. Vedenie WEHRMACHTU plánovalo vyrábať štvornásobne viac RIEGELMINE 43 ako tanierových protitankových mín. V roku 1943 bolo vyrobených 25 000 ks týchto mín.
Mína mala rozmery 80x9,5x8 cm. Vážila 9,3 kg, z čoho 4 kg vážila trhacia náplň. Na mínu sa montovali dva vysoko citlivé detonátory Z. Z. 42. Konštrukčne mína nebola dobre navrhnutá. Vojaci nemeckého WEHRMACHT-u s ňou museli narábať opatrne, pretože manipulácia s mínou bola nebezpečná. V praxi sa ukázali aj nedostatky míny. Pri detonácii míny sa polovica ničivého výkonu uvoľňovala mimo cieľového objektu (50% výbuchu šlo mimo tankový pás alebo vozidlo), čím sa celková ničivá sila míny znižovala. Z týchto dôvodov sa v roku 1944 vyrába modifikácia RIEGELMINE 43 s označením RIEGELMINE 44, označovaná aj R. Mi. 44. Nová verzia tiahlej protitankovej míny sa líšila od svojej predchodkyne použitými detonátormi. Namiesto dvoch citlivých detonátorov Z. Z. 42 sa na míne RIEGELMINE 44 používal len jeden detonátor T. Mi. Z. 43.
V roku 1944 sa RIEGELMINE 43 a RIEGELMINE 44 vyrobilo spolu 2 866 000 ks a v roku 1945 ešte 140 000 ks. Celkom bolo vyrobených 3 051 400 ks RIEGELMINE 43.

Technické údaje:
  • Váha :9,3 kg
  • Hmotnosť trhacej náplne:4,0 kg
  • Dĺžka:800 mm
  • Hrúbka:95 mm
  • Šírka:120 mm
  • Aktivačný tlak:360 kg v centre míny, 180 kg na okrajoch míny

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU