Váza tepaná z nábojnice

Charakteristika
Váza vytepaná z nábojnice kalibru 45 mm je príkladom ľudskej tvorivosti v časoch vojny či krátkom období po vojne, kedy ľudia dokázali využiť veci prvotne určené na ničenie vojenskej techniky a zabitie či poranenie človeka, na praktické mierové alebo umelecké využitie. Nábojnica kalibru 45 mm sa používala v sovietskej armáde počas druhej svetovej vojny. Nábojnica bola súčasťou 45 mm protitankového náboja určeného pre 45 mm protitankový kanón vz. 32, vz. 37, vz. 38 (vz. 38 bol určený pre tanky) a neskoršiu modernizovanú verziu 45 mm protitankový kanón vz. 42, ktorý sa osvedčil počas bojov druhej svetovej vojny. Z vystrelených nábojníc si vojaci vo voľnom čase robili rôzne úžitkové alebo ozdobné predmety. Tento druh činnosti sa objavil už aj v časoch prvej svetovej vojne a z tohto obdobia je známy ako zákopové umenie. Vojaci výrobou takýchto predmetov si krátili čas na fronte a zároveň to bol pre nich určitý relax, spôsob ako nemyslieť na nebezpečenstvo smrti alebo poranenia pri plnení svojich vojenských povinností.

Na nábojnici sú vyryté ľudové ornamenty zobrazujúce vo vrchnej časti kvety: tulipán, snežienka, záružlie močiarne a ruža. V strednej časti vázy autor zobrazil pastiera oviec so psom v horskej oblasti, na pozadí je vyobrazený salaš so studňou. Celý reliéf je z hornej a dolnej časti ohraničený kruhovými ornamentmi. Kruhové ornamenty sú vytepané aj v hrdlovej časti nábojnice v podobe malých kruhových preliačenín a v dolnej časti nábojnice je kombinácia kruhových ornamentov spojených líniami. Nábojnica bola na mnohých miestach pozahýnaná, čím vznikol ďalší ornamentálny prvok, ktorým došlo k vertikálnemu rozčleneniu celého vytepaného obrazu. Rozšírené hrdlo nábojnice a prehĺbené časti vznikli tepelný opracovaním a kovaním, ktoré sú len potvrdením umeleckých zručností autora.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU