S-mina 35 - Sprengmine 35 (S. Mi. 35)

Charakteristika
„SPRENGMINE 35“ (S. Mi. 35) je protipechotná nemecká mína používaná v časoch druhej svetovej vojny nemeckým WEHRMACHTOM. Mína bola určená na ničenie nepriateľskej pechoty.

Vývoj protipechotných mín v medzivojnovom Nemecku sa začína až v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia po nástupe A. Hitlera k moci. Do tohto času sa nemecký zbrojársky priemysel sústredil na vývoj a výrobu protitankových mín.

Začiatkom roka 1935 sa začína vývoj protipechotných mín a na konci toho istého roku je do výzbroje WEHRMACHTU zavedená protipechotná šrapnelová mína „SPRENGMINE 35“ (S. Mi. 35). Mína mala hmotnosť 5 kg, z toho 450 g bola hmotnosť trhaviny. Prvých tisíc kusov bolo dodaných nemeckému WEHRMACHTU v auguste roku 1936. V priebehu nasledujúcich mesiacoch a rokoch jej výroba kolísala (v decembri 1938 bolo vyrobených 70 660 ks, január 1939 „len“ 56 465 ks). Do marca 1939 bolo WEHRMACHTU dodaných celkovo 388 070 ks.

Mína mohla byť nastražená ako nášľapná s detonátorom „SPRENGMINEZUENDER 35“ alebo s nástražnými drôtmi a dvomi až tromi detonátormi „ZUG-ZUENDER 35“. Na míny sa montoval tlakový detonátorom SHCRAPNELLMINEZUENDER 35 (S. Mi. Z. 35), ťahový detonátor „ZUG-ZUENDER 35“ (Z. Z. 35) a kombinovaný tlakový/ťahový „ZUG UND ZERSCHEIDE-ZUENDER 35“ (Zu. Z. Z. 35).

Mína slúžila na ničenie živej sily. 4,5 s po aktivovaní detonátora vyletela mína do výšky 0,5 až 1,5 m, následne došlo k explózii, ktorá vymrštila do priestoru cca 365 oceľových guľôčok a črepín z tela míny do vzdialenosti 15 – 20 m. V časoch vojny boli guľôčky nahradené kovovými plieškami alebo inými kovovými predmetmi.

Technické údaje:
  • Váha:5 kg
  • Hmotnosť trhaviny:0,450 kg
  • Výška:120 mm
  • Železne guľôčky (črepiny):320 – 365 ks

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU