Multicar M-25P

Charakteristika
Plošínový motorový vozík M-25P je mechanizačný prostriedok určený na vykonávanie dopravných úloh pri hosp. činnosti na letiskách a v hosp. zariadeniach.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU