Zástava Spojovacie učilište

Charakteristika
Bojová zástava Spojovacieho učilišta v Novom Meste nad Váhom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU