Zástava - Automobilné učilište

Charakteristika
Zástavu vyrobil a vydal ju Vojenský historický ústav Praha na základe „Stvrzenky“ zo dňa 2.10.1952. Zástava bola útvaru prepožičaná dekrétom prezidenta zo dňa 5.10.1952 ako symbol vojenskej cti, statočnosti a slávy. Slávnostne ju prepožičal gen. Bohumír Lomský v zastúpení MNO dňa 5.10.1952 v Nitre. K zástave patrí: Rad červenej hviezdy č. 1054 so stuhou a knižkou č. 1054 zo dňa 28.8.1960; Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. stupňa so stuhou a knižkou zo dňa 1.10.1980; Stuha ČSZPB; Stuha ÚV ČSM - 1963, knižka k pam. Medaile 40. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU