7,62 mm guľomet ľahký československý ZB vzor 26

Charakteristika
Guľomet bol vyvinutý v roku 1924 pod označením Praga vzor 24. Konštruktérom zbrane bol Václav Holek. Guľomet bol chladený vzduchom a konštruovaný bol na puškový náboj kalibru 7,92 x 57 mm Mauser. Neskôr bol predstavený ľahký guľomet ZB vzor 26, ktorý v niektorých technických riešeniach vychádzal z predchádzajúceho modelu. Vyrábal sa v Československej zbrojovke v Brne. Konštrukcia zbrane sa stala základom pre britský guľomet BREN. Guľomet ZB vzor 26 sa dostal sa do služby vojsk mnohých štátov po celom svete. Vo výzbroji čs. armády sa udržal približne do polovice 50. rokov 20 storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU