7,92 mm guľomet univerzálny nemecký MG 34

Charakteristika
Využitie guľometu bolo univerzálne z pohľadu, že sa dal využiť ako ručný alebo lafetovaný (na trojnohom podstavci alebo na lafete techniky). Pri upevnení na podstavci sa mohol využiť aj ako protilietadlový. Zásobovanie strelivom bolo možné z nábojového pásu alebo zo zásobníkov. Rýchlosť streľby predstavovala 800-900 výstreľov za minútu. Guľomet bol chladený vzduchom a konštruovaný bol na puškový náboj kalibru 7,92 x 57 mm Mauser. Ako koristná zbraň sa využíval v obmedzenom množstve aj v povojnovej čs. armáde.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU